tuairisc á hullmhú ar dheasc

Conas is féidir liom meastachán a lorg ó Dhréimire - Seirbhísí Teanga? 

Tá dhá bhealach gur féidir le custaiméir féideartha meastachán a lorg ó Dhréimire - Seirbhísí Teanga. 

Trínár suíomh gréasáin

Téigh go Dreimire.ie

Is é ár mbealach molta chun meastachán a lorg ná trínár suíomh gréasáin, Dreimire.ie. Tá foirm idirghníomhach ag Dréimire - Seirbhísí Teanga a chuireann meastachán beo ar fáil. 

Ar an bhfón

Cuir glaoch ar ár n-uimhir theileafóin

Is féidir meastachán a lorg freisin ó Dhréimire - Seirbhísí Teanga ar an bhfón. Cuir glaoch orainn, le do thoil, ar +353 (0)1 9060224 agus beidh ball den fhoireann in ann meastachán a thabhairt duit.

Cén fhaisnéis atá ag teastáil chun meastachán a lorg? 

Teastaíonn roinnt buneolais ó Dhréimire - Seirbhísí Teanga chun meastachán cruinn a chur ar fáil. 

1. Líon focal an cáipéise 

Is gá comhaireamh líon focal na cáipéise toisc go n-oibríonn Dréimire - Seirbhísí Teanga ar bhonn ráta in aghaidh an fhocail. Is féidir an líon focal i gcáipéis a fháil go héasca trí phróiseálaí focal nó áiritheoir focal ar líne a úsáid. 

2. Faisnéis a bhaineann le cineál an doiciméid

Chun an cháipéis a aistriú, caithfidh Dréimire - Seirbhísí Teanga a bheith ar an eolas faoin gcineál cáipéise atá ann: tuairisc, preaseisiúint nó ábhair do na meáin shóisialta cuir i gcás.

3. An spriocdháta

Leagtar amach ann an tréimhse ama a bheidh ag Dréimire - Seirbhísí Teanga an t-aistriúchán a dhéanamh. Comhaontófar an dáta sin agus seolfar an cháipéis aistrithe ar ais ar an dáta sin. 

4. Eolas teagmhála

Faoi dheireadh, tá roinnt buneolas teagmhála de dhíth ar Dhréimire - Seirbhísí Teanga chun tús a chur le tionscadal, ainm agus seoladh ríomhphoist go príomha.

 

Cad a tharlaíonn tar éis dom an meastachán a lorg? 

Beidh ball d’fhoireann Dhréimire - Seirbhísí Teanga i dteagmháil leat laistigh de lá oibre amháin chun an meastachán a dheimhniú agus tús a chur leis an tionscadal. 

Cathain is féidir liom meastachán a iarraidh? 

Is féidir meastachán a lorg ó Dhréimire - Seirbhísí Teanga ag am ar bith le linn uaireanta oibre. Táimid ar oscailt ó 9:00 ar maidin go 17:30 sa tráthnóna ó Luan go hAoine. 

Cé leo ar cheart dom dul i dteagmháil má theastaíonn tuilleadh eolais uaim? 

Má tá tuilleadh eolais uait nó má tá aon cheist agat maidir leis an bpróiseas meastacháin, is féidir teagmháil a dhéanamh le Dréimire - Seirbhísí Teanga trí ríomhphost ag Tá an seoladh r-phoist a chosaint ó spambots. Ní mór duit JavaScript a chumasú chun féachaint air. nó ar an nguthán ag +353 (0)1 9060224.