Cén cineál cáipéisí gur féidir le Dréimire - Seirbhísí Teanga aistriú?

Cuireann Dréimire - Seirbhísí Teanga seirbhís ríthábhachtach ar fáil do dhaoine aonair agus do ghnólachtaí ar gá dóibh cumarsáid a dhéanamh trí mheán an Bhéarla agus na Gaeilge. Is cuma más conradh dlíthiúil, tuairisc airgeadais, nó litir phearsanta é, is féidir le Dréimire - Seirbhísí Teanga cabhrú lena chinntiú go gcuirtear an bhrí atá beartaithe in iúl go cruinn sa sprioctheanga. 

Tá go leor cineálacha éagsúla doiciméad ann ar féidir le Dréimire - Seirbhísí Teanga a aistriú, lena n-áirítear: 

Doiciméid dhlíthiúla

Is minic a bhíonn doiciméid dhlíthiúla ar chuid de na doiciméid is casta agus is teicniúla a thagann chun cinn. D’fhéadfadh conarthaí, doiciméid chúirte, paitinní, agus comhaontuithe dlíthiúla eile a a bhfuil gá aistriúchán beacht agus cruinn a bheith déanta orthu.

Doiciméid airgeadais

Tá doiciméid airgeadais, amhail tuarascálacha bliantúla agus ráitis airgeadais, ríthábhachtach toisc go mbeidh siad á roinnt le hinfheisteoirí agus le geallsealbhóirí eile. Ní mór iad a aistriú go cruinn chun a chinntiú go gcuirtear an fhaisnéis airgeadais in iúl go cruinn.

Ábhair mhargaíochta agus fhógraíochta

Tá ábhair mhargaíochta agus fhógraíochta ríthábhachtach do ghnólachtaí atá ag iarraidh lucht féachana domhanda a mhealladh. Is féidir le Dréimire - Seirbhísí Teanga a chinntiú go ndéantar na hábhair seo a aistriú go cruinn agus a logánú do mhargaí éagsúla go sásúil.

Doiciméid leighis

Tá doiciméid leighis, amhail taifid othar agus foirmeacha toilithe, tábhachtach chun a chinntiú go bhfaigheann othair an cúram cuí. Is féidir le Dréimire - Seirbhísí Teanga a chinntiú go ndéantar na doiciméid seo a aistriú go cruinn ionas gur féidir le gairmithe leighis an cúram is fearr a chur ar fáil.

Doiciméid phearsanta

Tá doiciméid phearsanta, amhail teastais bhreithe, teastais phósta agus litreacha, tábhachtach do dhaoine aonair. Is féidir le Dréimire - Seirbhísí Teanga cuidiú lena chinntiú go ndéantar na doiciméid seo a aistriú go cruinn ionas gur féidir leis an lucht féachana/éisteachta atá beartaithe iad a thuiscint.

Mar fhocal scoir...

Tríd is tríd, tá ról ríthábhachtach ag Dréimire - Seirbhísí Teanga chun cabhrú le daoine aonair agus le gnólachtaí cumarsáid a dhéanamh trí mheán na Gaeilge agus an Bhéarla. Is cuma más doiciméad dlíthiúil, tuairisc airgeadais, nó litir phearsanta é, beidh Dréimire - Seirbhísí Teanga in ann freastal ar do chuid riachtanas.

Ar mhaith leat meastachán aistriúcháin a lorg?

Má tá tuilleadh eolais uait nó má tá aon cheist agat maidir leis an bpróiseas meastacháin, is féidir teagmháil a dhéanamh le Dréimire - Seirbhísí Teanga trí ríomhphost ag Tá an seoladh r-phoist a chosaint ó spambots. Ní mór duit JavaScript a chumasú chun féachaint air. nó ar an nguthán ag +353 (0)1 9060224.

Conas chomh iontafa is atá Dréimire - Seirbhísí Teanga?

Tá iontaofacht ar cheann de na príomhthosaíochtaí atá ag Dréimire - Seirbhísí Teanga. Tuigimid go mbíonn na doiciméid agus na hábhair ar a n-oibrímid ríthábhachtach, agus tá sé ríthábhachtach go n-aistreofar go cruinn agus go críochnúil iad.

Conas a chinntítear iontaofacht?

Chun iontaofacht ár n-aistriúchán a chinntiú, tá próiseas dian i bhfeidhm ag Dréimire - Seirbhísí Teanga. Tá ardoiliúint agus taithí ag ár n-aistritheoirí go léir, agus tá líofacht acu sa Ghaeilge agus sa Bhéarla araon. Déanaimid seiceáil chúramach ar gach aistritheoir chun a chinntiú go bhfuil na scileanna agus an saineolas acu chun aistriúcháin ar ardchaighdeán a chur ar fáil.

Céard iad na próisis atá i bhfeidhm?

Chomh maith lenár bhfoireann aistritheoirí cumasacha, tá próiseas dearbhaithe cáilíochta críochnúil i bhfeidhm againn freisin. Téann gach aistriúchán a chuireann Dréimire - Seirbhísí Teanga ar fáil trí bhabhtaí athbhreithnithe agus eagarthóireachta chun a chinntiú go bhfuil sé cruinn agus dílis don bhuntéacs. Áirítear leis sin seiceálacha teanga agus cultúrtha araon, lena chinntiú nach amháin go bhfuil an t-aistriúchán cruinn, ach go bhfuil sé oiriúnach agus cuí don chomhthéacs cultúrtha freisin.

Tuigimid freisin go dtéann iontaofacht níos faide ná cáilíocht an aistriúcháin féin. Tá Dréimire - Seirbhísí Teanga bródúil as cé chomh pras agus éifeachtach is atá ár seirbhís, agus bíonn muid ag obair i gcónaí chun freastal ar spriocdhátaí ár gcliant. Ina theannta sin, cuirimid réimse seirbhísí solúbtha ar fáil freisin, lena n-áirítear mearsheirbhís, chun cabhrú lenár gcliaint na haistriúcháin a theastaíonn uathu a fháil nuair is gá. 

Tá Dréimire - Seirbhísí Teanga tiomanta d’aistriúcháin iontaofa d'ardchaighdeán a chur ar fáil a mbeidh muinín ag ár gcliaint astu. Táimid an-chúramach lena chinntiú go gcomhlíonann gach aistriúchán a chuirimid ar fáil na caighdeáin is airde, agus táimid muiníneach gur féidir linn na haistriúcháin iontaofa agus chruinne atá de dhíth ar ár gcliaint a chur ar fáil.

Ar mhaith leat meastachán d'aistriúchán a lorg?

Má tá tuilleadh eolais uait nó má tá aon cheist agat maidir leis an bpróiseas meastacháin, is féidir teagmháil a dhéanamh le Dréimire - Seirbhísí Teanga trí ríomhphost ag Tá an seoladh r-phoist a chosaint ó spambots. Ní mór duit JavaScript a chumasú chun féachaint air. nó ar an nguthán ag +353 (0)1 9060224.

tuairisc á hullmhú ar dheasc

Conas is féidir liom meastachán a lorg ó Dhréimire - Seirbhísí Teanga? 

Tá dhá bhealach gur féidir le custaiméir féideartha meastachán a lorg ó Dhréimire - Seirbhísí Teanga. 

Trínár suíomh gréasáin

Téigh go Dreimire.ie

Is é ár mbealach molta chun meastachán a lorg ná trínár suíomh gréasáin, Dreimire.ie. Tá foirm idirghníomhach ag Dréimire - Seirbhísí Teanga a chuireann meastachán beo ar fáil. 

Ar an bhfón

Cuir glaoch ar ár n-uimhir theileafóin

Is féidir meastachán a lorg freisin ó Dhréimire - Seirbhísí Teanga ar an bhfón. Cuir glaoch orainn, le do thoil, ar +353 (0)1 9060224 agus beidh ball den fhoireann in ann meastachán a thabhairt duit.

Cén fhaisnéis atá ag teastáil chun meastachán a lorg? 

Teastaíonn roinnt buneolais ó Dhréimire - Seirbhísí Teanga chun meastachán cruinn a chur ar fáil. 

1. Líon focal an cáipéise 

Is gá comhaireamh líon focal na cáipéise toisc go n-oibríonn Dréimire - Seirbhísí Teanga ar bhonn ráta in aghaidh an fhocail. Is féidir an líon focal i gcáipéis a fháil go héasca trí phróiseálaí focal nó áiritheoir focal ar líne a úsáid. 

2. Faisnéis a bhaineann le cineál an doiciméid

Chun an cháipéis a aistriú, caithfidh Dréimire - Seirbhísí Teanga a bheith ar an eolas faoin gcineál cáipéise atá ann: tuairisc, preaseisiúint nó ábhair do na meáin shóisialta cuir i gcás.

3. An spriocdháta

Leagtar amach ann an tréimhse ama a bheidh ag Dréimire - Seirbhísí Teanga an t-aistriúchán a dhéanamh. Comhaontófar an dáta sin agus seolfar an cháipéis aistrithe ar ais ar an dáta sin. 

4. Eolas teagmhála

Faoi dheireadh, tá roinnt buneolas teagmhála de dhíth ar Dhréimire - Seirbhísí Teanga chun tús a chur le tionscadal, ainm agus seoladh ríomhphoist go príomha.

 

Cad a tharlaíonn tar éis dom an meastachán a lorg? 

Beidh ball d’fhoireann Dhréimire - Seirbhísí Teanga i dteagmháil leat laistigh de lá oibre amháin chun an meastachán a dheimhniú agus tús a chur leis an tionscadal. 

Cathain is féidir liom meastachán a iarraidh? 

Is féidir meastachán a lorg ó Dhréimire - Seirbhísí Teanga ag am ar bith le linn uaireanta oibre. Táimid ar oscailt ó 9:00 ar maidin go 17:30 sa tráthnóna ó Luan go hAoine. 

Cé leo ar cheart dom dul i dteagmháil má theastaíonn tuilleadh eolais uaim? 

Má tá tuilleadh eolais uait nó má tá aon cheist agat maidir leis an bpróiseas meastacháin, is féidir teagmháil a dhéanamh le Dréimire - Seirbhísí Teanga trí ríomhphost ag Tá an seoladh r-phoist a chosaint ó spambots. Ní mór duit JavaScript a chumasú chun féachaint air. nó ar an nguthán ag +353 (0)1 9060224.