Skip to main content

Tá Feidhmeannach Aistriúcháin á lorg againn

Is comhlacht seirbhísí teanga é Dréimire - Seirbhísí Teanga a bunaíodh sa bhliain 2020. Cuireann an comhlacht seirbhísí aistriúcháin, profála, logánaithe agus seirbhísí eile ar fáil do chliaint in Éirinn agus i gcéin, ó Bhéarla go Gaeilge agus ó Ghaeilge go Béarla araon.

Is mian leis an gcomhlacht Feidhmeannach Aistriúcháin a earcú a chabhróidh le tionscadail aistriúcháin a chur i gcrích agus le forbairt an chomhlachta ar bhonn níos leithne.

Cur síos ar an bpost

Beidh an Feidhmeannach Aistriúcháin ag obair go díreach le bainisteoir Dréimire - Seirbhísí Teanga, ag cabhrú le reáchtáil an chomhlachta, ag plé le tionscadail a bhainistiú, cumarsáid le custaiméirí agus le hullmhúchán aighneachtaí tairisceana. Déanfaidh an Feidhmeannach Aistriúcháin idirchaidreamh leis an mbainistíocht ar bhonn rialta agus tabharfar deiseanna dóibh a gcuid scileanna gairmiúla a fhorbairt.

Faoi cheannas Bhainisteoir Dhréimire & Bhord Dhréimire Teoranta, beidh de dhualgas ar an bhFeidhmeannach Aistriúcháin na dualgais seo a leanas a chomhlíonadh: 

 • Ábhair a aistriú ó Bhéarla go Gaeilge agus go Gaeilge go Béarla
 • Taighde a dhéanamh ar théarmaíocht agus ar stóir focal speisialaithe
 • Spriocdhátaí tionscadail a chothabháil agus seachadadh tráthúil ábhar aistrithe a chinntiú
 • Caidrimh le custaiméirí a chothabháil agus seirbhís d'ardchaighdeán a sholáthar dóibh
 • Cabhrú le caidreamh custaiméara agus le fáil custaiméirí
 • Freastal ar imeachtaí thar ceann an chomhlachta, de ghnáth 3 imeacht in aghaidh na bliana
 • Dualgais eile de réir mar is gá

Ag obair go díreach le Bainisteoir Dréimire, beidh ról lárnach ag an bhFeidhmeannach Aistriúcháin i reáchtáil agus i bhforbairt an chomhlachta agus ag an am céanna gheobhaidh siad tuiscint mhionsonraithe ar na príomhscileanna atá de dhíth in earnáil an aistriúcháin.

Cur síos ar an té a cheapfar

 • Céim Ghaeilge nó cáilíocht eile aistriúcháin
 • Tuiscint agus taithí le huirlisí aistriúcháin ríomhchuidithe (CAT)
 • Sárthuiscint ar ghramadach agus teanga na Gaeilge ag leibhéal gairmiúil
 • Scileanna láidre idirphearsanta
 • Taithí le bainistiú tionscadal

Spriocdháta

Is gá CV agus litir chlúdaigh a shonraíonn oiriúnacht don ról a sheoladh chuig This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. faoi 14:00 ar Dhéardaoin, 17 Lúnasa 2023

Eolas breise:

 • Is í an Ghaeilge teanga inmheánach chumarsáide an chomhlachta
 • Post lánaimseartha ar chonradh bliana atá i gceist
 • Glacfar le hiarratais i nGaeilge amháin
 • Post cianda é ach beidh gá taisteal go Baile Átha Cliath uair sa mhí
 • Socrófar an dáta tosaithe leis an iarratasóir rathúil. Táthar ag súil go dtosóidh an té a cheapfar sa ról seo chomh luath agus gur féidir
 • Beidh na hagallaimh don phost seo ar siúl ar 23 Lúnasa ar líne thar Zoom

Tá an post seo á mhaoiniú le tacaíocht ón

What types of documents can Dréimire Language Services translate?

Dréimire Language Services offers a vital service to individuals and businesses who need to communicate through English and Irish. Whether it's a legal contract, a financial report, or a personal letter, Dréimire Language  Services can help ensure that the intended meaning is accurately conveyed in the target language.

There are many different types of documents that Dréimire Language Services can translate, including:

Legal documents

Legal documents are often some of the most complex and technical documents that we encounter. They may include contracts, court documents, patents, and other legal agreements that require precise and accurate translation.

Financial documents

Financial documents, such as annual reports and financial statements, are critical for businesses to share with investors and other stakeholders. They need to be translated accurately to ensure that the financial information is accurately conveyed.

Marketing and advertising materials

Marketing and advertising materials are crucial for businesses looking to reach a global audience. Dréimire Language Services can help ensure that these materials are accurately translated and localised for different markets.

Medical documents

Medical documents, such as patient records and consent forms, are important for ensuring that patients receive the proper care. Dréimire Language Services can help ensure that these documents are accurately translated so that medical professionals can provide the best possible care.

Personal documents

Personal documents, such as birth certificates, marriage certificates and letters, are important for individuals to share with others. Dréimire Language Services can assist in helping ensure that these documents are accurately translated so that they can be understood by the intended audience.

To conclude...

Overall, Dréimire Language Services plays a vital role in helping individuals and businesses communicate through the medium of Irish and English. Whether it's a legal document, a financial report, or a personal letter, Dréimire Language Services will be able to cater to your needs.

Would you like to request a translation quote?

If you are looking for more information or if you have any questions relating to the quotation process, Dréimire Language Services can be contacted via email at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or by phone at +353 (0)1 9060224.

How reliable is Dréimire Language Services?

Reliability is one of our top priorities in Dréimire Language Services. We understand that the documents and materials we work on are often of critical importance, and it is vital that they are translated accurately and thoroughly.

How is reliability ensured?

To ensure the reliability of our translations, we have a rigorous process in place. All of our translators are highly trained and experienced professionals, who are fluent in both Irish and English. We carefully vet each translator to ensure that they have the skills and expertise necessary to provide top-quality translations.

What processes are in use?

In addition to our team of talented translators, we also have a thorough quality assurance process in place. Every translation that we produce goes through multiple rounds of review and editing to ensure that it is accurate and faithful to the original text. This includes both linguistic and cultural checks, to ensure that the translation is not only accurate, but also appropriate and sensitive to the cultural context.

We also understand that reliability goes beyond just the quality of the translation itself. We pride ourselves on our prompt and efficient service, and we always work to meet our clients' deadlines. Furthermore, we also offer a range of flexible services, including rush and express options, to help our clients get the translations they need when they need them.

At Dréimire Language Services, we are committed to providing reliable, high-quality translations that our clients can trust. We take great care to ensure that every translation we produce meets the highest standards, and we are confident that we can provide the reliable and accurate translations that our clients need.

Would you like to request a translation quote?

If you are looking for more information or if you have any questions relating to the quotation process Dréimire Language Services can be contacted via email at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or by phone at +353 (0)1 9060224.

How can I request a quotation from Dréimire Language Services?

There are two ways that a potential customer can request a quotation from Dréimire Language Services.

Through our website

Go to Dreimire.ie

Our recommended way to request a quotation is through our website, Dreimire.ie. Dréimire Language Services has an interactive form which provides a quotation live. 

Over the phone

Call our phone number

Quotations can be requested from Dréimire Language Services over the phone also. Please call us on +353 (0)1 9060224 and a member of our team will be able to provide you with a quotation.

What information is needed to request a quotation?

Dréimire Language Services require some basic information in order to provide an accurate quotation.

1. The word count of the document

The word count of the document is required as Dréimire Language Services operates on a rate-per-word basis. The word count of a document can be found easily using a word processor or online word counter.

2. Information relating to the nature of the document

In order to translate the document Dréimire Language Services needs to know what type of document it is: a report, press release or social media content for example.

3. The completion date

This sets out the window of time that Dréimire Language Services will have to carry out the translation. This date will be agreed, and the translated document will be returned on this date.

4. Contact information

Finally, Dréimire Language Services requires some basic contact information in order to commence a project, mainly name and email address.

What happens after I have requested the quotation?

A member of the Dréimire Language Services team will be in touch with you within one working day to confirm the quotation and commence the project.

When can I request a quotation?

A quotation can be requested from Dréimire Language Services at any time during working hours. We are open from 9:00am to 17:30pm Monday to Friday.

Who should I contact if I need more information?

If you are looking for more information or if you have any questions relating to the quotation process Dréimire Language Services can be contacted via email at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or by phone at +353 (0)1 9060224.